Intencje 6 – 12.09.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –
Wtorek          18:00 –
Środa             18:00 – o Maryjny Płaszcz opieki i straż Chórów Aniel. nad Polską a szcz. n. parafią
Czwartek      18:00 –
Piątek 18:00 – Aleksandra i Arkadiusz 10 r. ślubu (dz.-bł.)
Sobota          18:00 – Józefa i Zdzisław Domrzalscy (dz.-bł.)
Niedziela       08:00 – Anna Szulc 50 r. urodzin (dz.-bł.)
                        13:00 – ++ Bolesław Henryka (f.) Pachura ++ dziadków

RUDNO

Piątek 19:00 – Patryk 18 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela       10:00 – ++ Sabina Szulc; Maria Jan Strakowscy

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Niedziela       11:30 – Krzysztof 18 r. urodzin (dz.-bł.)

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – ++ Bronisława (f.) Michał Sroczyńscy; Anna Wacław Korol