Intencje 30.08 – 5.09.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – za parafian
Wtorek         18:00 – za parafian
Środa             18:00 –
Czwartek      18:00 – ++ Jan, Krystyna i zm. rodziców
Piątek            18:00 – o świętość kapłanów
Sobota          18:00 –
Niedziela      08:00 – Regina Malczuk z ok. imienin (dz.-bł.)
                        13:00 – ++ Bronisław, Andrzej Karczewscy

RUDNO

Piątek            17:00 – Krzysztof Damian (dz.-bł.)
Niedziela      10:00 – ++ Benedykta Leon   

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Augustyn
Niedziela      11:30 – ++ Zdzisława (f) Bolesława (f) Antoni Mazurek, Wanda Aleksander Klimek

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – + Julian Bezak