Intencje 9 – 15.08.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –
Wtorek         18:00 –
Środa             18:00 – Zofia Żejmo – o łaskę zdrowia i umocnienie w wierze
Czwartek      18:00 –
Piątek            18:00 –
Sobota          18:00 –
Niedziela      08:00 – ++ Antonina Florian Ludwiczak; Józef Stanisław Bogdan Wieczorek;
Helena Sulejewska
                      13:00 – ++ Jan i zm. rodziców

RUDNO

Piątek            19:00 – ++ Marta Kazimierz Romanowscy; Irena Zenon Gwardzińscy
Niedziela      10:00 – w int. siostry Iwony Szatkowskiej (dz.-bł.)    

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Danuta Marek – od ucz. pogrzebu
Niedziela      11:30 – + Władysław 6 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota          17:00 –