Intencje 6 – 11.07.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek           MSZA ODWOŁANA   
Wtorek                     18:00 – ++ Władysława (f) Tadeusz Pokrywka (od dzieci)
Środa                        18:00 –
Czwartek                  18:00 – + za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Piątek                        18:00 –
Sobota                      18:00 – + Jarosław Lachowicz (od Czesławy Karbowskiej z rodziną)
Niedziela                  08:00 – + Anna Kozak (od syna Krzysztofa z rodziną)

                                   13:00 – + Anna Kozak

RUDNO

Piątek                       19:00 –
Niedziela                 10:00 – o zdrowie i bł. Boże dla rodzin: Chorążyk i Wardzała

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – + Małgorzata Osikowska – od ucz. pogrzebu
Niedziela                 11:30 – ++ Aleksander Konstancja Tylkowscy

WROCISZÓW

Sobota                      17:00 –