Intencje 14-20.06.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek             18:00 – za dusze w czyśćcu cierp. i zatw. grzeszników
Wtorek                     18:00 – w pewnej intencji
Środa                         18:00 – w intencji Kacpra
Czwartek                  18:00 – w intencji Kacpra
Piątek                        18:00 – Grażyna Duda (dz.-bł.) z ok. urodzin
Sobota                      18:00 – Msza na zakończenie roku szkolnego (dz.-bł.)
Niedziela                   08:00 – + Anna Kozak od ucz. pogrzebu

                                   13:00 – + Wiera Lesisz 1 r. śm. i zm.: Roman, Tadeusz   

RUDNO

Piątek                        19:00 – Elena Stefaniszek (dz.-bł.) 8 r. ur.
Niedziela                   10:00 – ++ z rodzin: Borzym i Szakiel

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – ++ Tadeusz Janina
Niedziela                   11:30 – ++ Marta Błażej Chabiniak

WROCISZÓW

Sobota 17:00 – Dominik z ok. 19 ur. (dz.-bł.)