Intencje 17 – 23. 05. 2021 r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek              18:00 – Waldemar i Romualda z ok. urodzin (dz.-bł.)
Wtorek                       18:00 –
Środa                          18:00 – Helena Gajowska 80 r ur. (dz.-bł.) Jan Gajowski – o łaskę zdrowia
Czwartek                    18:00 – + Kazimiera (f.) Bulzak
Piątek                         18:00 –  
Sobota                         18:00 – + Janina Włodarczyk
Niedziela                    08:00 – + Kazimiera (f.) Bulzak – od ucz. pogrzebu
13:00 – w int rodziny Agnieszki i Łukasza z dziećmi – o Bożą moc i siłę

RUDNO

Poniedziałek              19:00 –
Wtorek                       19:00 – + Roman Statkiewicz – od ucz. pogrzebu
Środa                          19:00 –
Czwartek                    19:00 – o oddalenie i złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem
Piątek                         19:00 – Anna za szczęśliwe rozwiązanie; Anna i Kamil za dar rodzicielstwa
Niedziela                    10:00 – ++ Bronisław, Waldemar

STUDZIENIEC

Czwartek                    17:00 –
Niedziela                    11:30 – o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków

WROCISZÓW sobota 17:00 –