Intencje 12-18.04.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek           18:00 – ++ rodziców: Urszula Wacław Olejniczak
Wtorek                     18:00 – Ewa Waldemar Konoccy – o łaskę powrotu do zdrowia
Środa                        18:00 – ++ Józef Aniela Kozak
Czwartek                18:00 – Michał Kozak z ok. urodzin (dz.-bł.)
Piątek                      18:00 – + Anna Bałazy 1 r. śm.
Sobota                    18:00 – w int. siostry Adrianny (dz.-bł.)
Niedziela                  08:00 – w int rodziny p. Bogdana Załęskiego (dz.-bł.)
13:00 – w int ks. Proboszcza z ok. im. (dz.-bł.)

RUDNO

Wtorek                     19:00 – + Maria Sadłowska – od ucz. pogrzebu 
Piątek                       19:00 – w int ks. Proboszcza z ok. im. (dz.-bł.)
Niedziela                 10:00 – w int ks. Proboszcza z ok. im. (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Czwartek                  16:00 – + Piotr Hrynkiewicz 4 r. śm.
Niedziela                 11:30 – ++ Antoni Kurczewski; Anastazja Anton Mazurek

WROCISZÓW
sobota                   17:00 – w int ks. Proboszcza z ok. im. (dz.-bł.)